Ai inom medicin och hälsa: Vad du behöver veta

ai inom medicin och hälsa

Artificiell intelligens (AI) har kommit långt de senaste åren och har revolutionerat många aspekter av våra liv. Inom hälso- och sjukvårdssektorn har AI:s potential att förbättra diagnostik, behandling, forskning och administration blivit alltmer uppenbar. I den här artikeln kommer vi att undersöka hur AI används inom medicin och hälsa, och hur det kan förändra vårdsektorn.

AI för att förbättra patienters hälsa och förebygga sjukdomar

AI i konsumenthälsa och förebyggande vård

Ett av de största potentiella fördelarna med AI är att hjälpa människor att hålla sig friska så att de inte behöver en läkare, eller åtminstone inte så ofta. AI och Internet of Medical Things (IoMT) i konsumenthälsoapplikationer hjälper redan människor att leva hälsosammare liv och att proaktivt hantera deras hälsa. Detta sätter konsumenterna i kontroll över deras hälsa och välbefinnande.

Dessutom ökar AI:s förmåga att bättre förstå människors dagliga mönster och behov, vilket gör att vårdgivare kan ge bättre återkoppling, vägledning och stöd för att bibehålla hälsan.

AI för tidig upptäckt och diagnos av sjukdomar

AI används redan för att upptäcka sjukdomar, som cancer, mer exakt och i deras tidiga stadier. Enligt American Cancer Society ger en stor andel av mammografiundersökningar falska resultat, vilket leder till att 1 av 2 friska kvinnor får veta att de har cancer. AI gör det möjligt att granska och tolka mammogram 30 gånger snabbare med 99% noggrannhet, vilket minskar behovet av onödiga biopsier.

AI för att förbättra diagnostik och behandling

AI och precisionsmedicin

Inom precisionsmedicin används AI för att förutsäga vilka behandlingsprotokoll som är mest sannolika att lyckas för en patient baserat på olika patientattribut och behandlingssammanhang. Detta kan hjälpa läkare att fatta mer välgrundade beslut baserade på mer exakt information, vilket besparar tid, minskar kostnader och förbättrar medicinsk dokumentation överlag.

AI för att förbättra kirurgiska ingrepp

Robots används sedan länge i medicinska sammanhang, bland annat för att utföra kirurgiska ingrepp. AI-teknik kombineras nu med robotik för att göra kirurgiska ingrepp ännu mer exakta och säkra. AI kan också användas för att förutsäga patienters utfall efter kirurgi och för att identifiera vilka patienter som kan ha COVID-19.

AI för att förbättra vårdadministration och drift

AI för att optimera vårdprocesser och minska kostnader

AI kan användas för att optimera vårdprocesser och minska kostnader genom att automatisera rutinmässiga uppgifter, som att granska medicinska journaler och fakturor, och genom att förutsäga patienters behov och resurser. I kombination med robotik kan AI bidra till att effektivisera vårdadministration och drift samt förbättra patientsäkerheten.

AI och automatisering inom laboratorier och forskning

AI används också för att automatisera processer inom laboratorier och forskning, vilket kan leda till snabbare och mer exakta resultat. Genom att automatisera analysen av stora mängder data kan AI hjälpa forskare att snabbare upptäcka nya behandlingsmetoder och mediciner.

AI för att förbättra utbildning och träning inom sjukvården

AI kan användas för att förbättra utbildning och träning inom sjukvården genom att erbjuda mer realistiska och individualiserade simuleringar. Med hjälp av AI kan vårdpersonal genomgå naturliga simuleringar på ett sätt som enkla datorbaserade algoritmer inte kan. AI kan också användas för att förbättra medicinsk forskning och utbildning genom att snabbt analysera och tolka stora mängder information.

AI för att förbättra mental hälsa och välbefinnande

AI kan användas för att förbättra mental hälsa och välbefinnande genom att erbjuda stöd och vägledning för individer som kämpar med psykiska problem. AI-baserade chattbotar, till exempel, kan erbjuda mindfulness-övningar och ”automatiserade konversationer” som kan komplettera eller till och med erbjuda ett alternativ till rådgivning eller terapi som tillhandahålls av licensierade vårdpersonal.

AI för att förbättra äldreomsorgen och palliativ vård

AI och robotik har potential att revolutionera äldreomsorgen och palliativ vård, genom att hjälpa människor att behålla sin självständighet längre, minska behovet av sjukhusvistelser och vårdhem. AI i kombination med framsteg inom humanoid design gör att robotar kan gå ännu längre och ha ”konversationer” och andra sociala interaktioner med människor för att hålla åldrande hjärnor skarpa.

AI för att förbättra forskning och utveckling av nya läkemedel

AI kan användas för att snabba upp forskning och utveckling av nya läkemedel genom att förutsäga vilka molekyler som är mest sannolika att bli framgångsrika läkemedel. Genom att använda AI för att analysera stora mängder data från laboratorie- och kliniska studier kan forskare snabbare identifiera lovande läkemedelskandidater och snabbare föra dem till marknaden.

AI för att förbättra samhällets hälsa och välbefinnande

AI har potential att förbättra samhällets hälsa och välbefinnande genom att göra det möjligt för vårdpersonal och beslutsfattare att bättre förstå och hantera folkhälsoproblem. Genom att använda AI för att analysera stora mängder data från olika källor, som elektroniska patientjournaler, sociala medier och miljödata, kan forskare och beslutsfattare identifiera trender och riskfaktorer för olika sjukdomar och utforma effektivare och målinriktade folkhälsoprogram.

Sammanfattning

AI in medicine och health har potential att förändra hela vårdsektorn genom att förbättra diagnostik, behandling, forskning och administration. Med hjälp av AI kan läkare och vårdpersonal erbjuda bättre vård, samtidigt som patienter får större kontroll över sin egen hälsa. AI inom medicin och hälsa är verkligen på väg att bli framtiden, där patienter får högkvalitativ vård och behandling snabbare och mer exakt än någonsin tidigare.

Referenser:
https://smer.se/wp-content/uploads/2020/06/smer-2020-2-kort-om-artificiell-intelligens-i-halso-och-sjukvarden.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6616181/
https://www.pewresearch.org/science/2023/02/22/60-of-americans-would-be-uncomfortable-with-provider-relying-on-ai-in-their-own-health-care/
https://www.foreseemed.com/artificial-intelligence-in-healthcare
https://www.brookings.edu/research/why-is-ai-adoption-in-health-care-lagging/
https://healthtechmagazine.net/article/2022/12/ai-healthcare-2023-ml-nlp-more-perfcon
https://www.pwc.com/gx/en/industries/healthcare/publications/ai-robotics-new-health/transforming-healthcare.html

Rulla till toppen