AI Sverige: Framtidens teknik och innovation i Norden

ai sverige

AI, eller artificiell intelligens, är en teknik som har potential att förändra världen på många sätt. Sverige är ett land som ligger i framkant när det gäller AI-teknik och utveckling, och landets AI-ekosystem är rikt på både utmaningar och möjligheter.

I den här artikeln kommer vi att utforska AI i Sverige, dess starka och svaga sidor, samt de nationella och internationella initiativen som pågår för att stärka Sveriges position inom AI.

Sveriges AI-ekosystem: Utmaningar och möjligheter

Utmaningar inom AI och data i Norden

Enligt en rapport om AI och datautmaningar i Norden, finns det flera gemensamma problem som länderna i regionen ställs inför. Dessa utmaningar inkluderar brist på talang, svårigheter att koppla akademisk AI-forskning med affärstillämpningar och låga adoptionsgrader av AI inom företag.

AI för framtiden – AI Sweden

Rapporten identifierar tre särskilt viktiga områden där det nordiska AI-ekosystemet möter utmaningar:

 • Datahantering: För många organisationer är data fortfarande inte en prioritet. Tillgänglig data är ofta fragmenterad och lagrad i olika system, utan en övergripande strategi för dess användning och ingen IT-arkitektur som är anpassad för snabb AI-utveckling.
 • Övergången från pilotprojekt till produktion: Företagsledare har under årens lopp uttryckt att de har svårt att ta sig förbi ”pilotprojektens kyrkogård”. Även om AI-pilotprojekt kontinuerligt skapas, läggs de åt sidan som enbart inlärningserfarenheter snarare än att sättas i praktisk användning.
 • Förståelse av regler och utveckling av etiska AI-lösningar: På grund av många potentiella regulatoriska hinder är det inte förvånande att många organisationer är tveksamma till att ta sina första steg mot AI-utveckling. När det gäller etiska AI-lösningar är det ofta oklart för organisationer hur etik och rättvisa kan replikeras i AI.

Starka sidor inom AI i Norden

Rapporten pekar också på en hög grad av gemensamma faktorer över grannländerna när det gäller deras styrkor. Tre styrkor som framträder som en gemensam nämnare över Norden är:

 • Det nordiska fokuset på etik, jämlikhet och rättvisa: Med tiden kan Nordens ställning som en ledande region för jämlikhet bli synonymt med utveckling och implementering av AI-lösningar som är opartiska, rättvisa och etiska.
 • Tillgången till värdefulla nationella dataset: De nordiska länderna kontrollerar gemensamt en stor mängd värdefull data som kan utnyttjas av företag och offentliga organisationer för att skapa nya tjänster och förbättra livet för invånarna i regionen.
 • Nordiska kapabiliteter: De nordiska länderna är erfarna inom digitalisering och rankas högt inom digital konkurrenskraft, vilket är värdefullt för data och AI.

AI i Sverige: En nationell överblick

Sveriges industriella och teknologiska arv

Sverige har en lång historia av att utveckla starka industrier som växer över tid och blir erkända över hela världen. Dessa industrier inkluderar allt från läkemedel till skogsbruk, tillverkning och detaljhandel. Denna trend har fortsatt in i teknik- och mjukvaruindustrin, med svenska varumärken som Ericsson och Spotify. När det gäller AI är dock framtiden ännu oskriven om hur Sverige kommer att göra avtryck.

Starka sidor inom AI i Sverige

Från organisationers och nätverks perspektiv har Sverige några starka egenskaper som kan utnyttjas:

 • Inom ideella och offentliga sektorn arbetar flera organisationer med AI-utveckling, antingen genom finansiering (Vinnova), tillämpad AI (AI Sverige) eller forskning (Research Institutes of Sweden). Över dessa organisationer och från dem sträcker sig nätverk för kunskapsdelning som fungerar som en katalysator för lokal AI-utveckling. Dessa nätverk erbjuder ytterligare stöd till organisationer som behöver hjälp med allt från datastrategier till bästa praxis.
 • Inom den privata sektorn har Sverige en värdefull utgångspunkt eftersom svenska organisationer generellt kan göra större investeringar i AI-utveckling, både internt och externt genom olika samarbeten. Sverige har en livlig startup-scen, särskilt i Stockholm, som nyligen rankades som tvåa i världen för startup-enhörningar per capita, endast slagen av Silicon Valley.

Svaga sidor inom AI i Sverige

Det finns dock också några problemområden:

 • När det gäller samarbeten med akademin pekar lokala experter på att investeringarna är för låga för att driva en högre innovationstakt.
 • Medan Sverige har en betydande mängd investeringskapital som samlas in, sprids det för tunt över en mängd projekt snarare än att fokuseras på ett mindre antal stora initiativ.
 • Marknadsanalyser visar att organisationer har svårt att lansera AI-projekt förbi det initiala pilotprogramstadiet. Detta beror ofta på lågt ledarskapsengagemang som resultat av bristande förståelse för hur man stöder AI-utveckling och vilka initiativ som är värda nödvändiga investeringar.

Sveriges nationella AI-strategi: En grund för framtiden

Sverige var bland de första i Norden att lansera en nationell AI-strategi redan 2018. Men trots att snabbhet är värdefullt på en marknad så dynamisk som AI-utveckling, är konsensus att strategin inte går tillräckligt långt och behöver vara tydligare med riktning och åtgärder för offentliga och privata organisationer.

Edge Lab: Ett världsledande AI-labb i Sverige

I januari 2021 lanserade AI Sverige, Zenseact, Hewlett Packard Enterprise, Ericsson och Volvo Cars det världsledande Edge Lab – ett fysiskt laboratorium för tester, samverkan, experiment och utveckling av nästa generations AI-teknik.

Genom denna lansering tar Sverige en ledande position i Europa inom den del av AI-teknik som kallas för decentraliserat lärande och Edge. Värdet av de investeringar som HPE, Volvo Cars och Zenseact gör i Edge Lab under 2021 beräknas uppgå till 30 miljoner SEK. AI Sverige ansvarar för den fysiska anläggningen.

AI-startups: Nyckeln till innovation och tillväxt

Startups spelar en viktig roll för att skapa innovation och tillväxt, särskilt inom AI-området. Därför gick AI Sverige, Ignite Sverige och RISE samman 2020 för att välja de bästa AI-startups som kan bidra till att påskynda och underlätta tillämpningen av AI i Sverige och Europa. Målet är att landskapet ska fungera som en kvalitetsstämpel för de utvalda startups, och ge viktiga insikter för innovationsekosystemet, investerare, myndigheter och akademi.

Landskapet är idag ansvarat av AI Sverige och Ignite Sverige och samfinansieras av Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet. Det övergripande syftet med landskapet är att underlätta för AI-startups att få tillgång till kunder, kapital och talang.

En gemensam plattform för svenska och europeiska AI-startups

För att hjälpa svenska AI-startups övervinna dessa svårigheter har en bedömnings- och valideringsprocess utvecklats och en gemensam webbplats byggts för att visa svenska och europeiska startups. Genom att ge startups synlighet och säkerställa deras kvalitet ökar möjligheterna för dem att hitta partners, anställda och kunder över gränserna.

Sammanfattning

AI Sverige är ett land som har mycket att erbjuda när det gäller AI-teknik och innovation. Med starka industrier, ett engagemang för etik och rättvisa och en växande startup-scen är Sverige väl positionerat för att fortsätta vara en ledande aktör inom AI-utveckling. Genom att fokusera på att övervinna utmaningar och stärka de nationella och internationella initiativ som redan är på plats, kan Sverige säkerställa en ljus framtid för AI-innovation och tillväxt.

Rulla till toppen