inworld

Inworld

Inworld AI erbjuder en helt integrerad plattform för att skapa AI-karaktärer som går längre än stora språkmodeller (LLM). Plattformen möjliggör konfigurerbar säkerhet, kunskap, minne, narrativa kontroller och multimodalitet. Med Inworld kan kreatörer skapa karaktärer med tydliga personligheter och kontextuell medvetenhet som håller sig i världen eller på varumärket. Plattformen integreras sömlöst i realtidsapplikationer och är …

Inworld Läs mer »