Så påverkar digitaliseringen vår framtid: En djupdykning i den digitala revolutionen.

digitalisering

Digitalisering handlar om att integrera digitala tekniker i sociala och företagsprocesser med syftet att förbättra dem. Det är ett förändringsarbete för att vara fortsatt aktuell inom sin bransch, möta nya behov och följa marknadens utveckling. Idag är det som ett måste för företag som vill växa och vara relevanta att genomgå en digitalisering.

Digitalisering och dess påverkan på samhället

Digitaliseringen av samhället är en av de mest kritiska frågorna i vår tid. Digitala prylar och tillvaron online genomsyrar en stor del av våra dagliga liv. Omfattningen, bredden och snabbheten i digitaliseringens transformerande kraft är svåröverskådlig och konsekvenserna för vårt samhälle, näringsliv och vardagsliv är svåra att få grepp om. Omvandlingen är på många sätt ännu mer kraftfull än tidigare teknikrevolutioner i historien. Digitaliseringen innebär stora möjligheter, men också stora utmaningar.

Framtiden för digitalisering inom vården – Södersjukhuset

AI och digitalisering

En av de mest framträdande teknikerna inom digitalisering är artificiell intelligens (AI). AI-baserade lösningar har potential att omvandla branscher och förändra hur vi löser samhällets utmaningar. Till exempel kan AI användas för att förbättra kundtjänst i form av chattbottar som inte behöver bemannas av personal, vilket leder till en smidigare process för att skapa ärenden och snabbare svarstider.

Digitalisering i Sverige

I Sverige är digitaliseringen en viktig del av samhällsutvecklingen. Landet är känt för sina framsteg inom digitalisering och rankas högt i internationella jämförelser. Enligt EU-kommissionens bedömningar är Sverige ett högpresterande och digitalt moget land. Satsningar inom innovation och infrastruktur ger Sverige en stabil grund och i de flesta internationella index placeras Sverige på en topposition. Dock krymper försprånget till andra länder.

Digitalisering och internetanvändning

I dag har de flesta i Sverige tillgång till internet och många använder internet dagligen, varav de flesta använder en mobiltelefon. Totalt över 6,5 miljoner svenskar, i åldern 16 till 85, använder mobilen för att ansluta till internet. Sveriges digitala mognad är hög, det kan vi se i internationella jämförelser. Dock är det en stor grupp som står utanför. Enligt SCB:s statistik från 2018 är det cirka en halv miljon som fortfarande inte använder internet.

Digitalisering och dess utmaningar

Samtidigt som digitaliseringen erbjuder många möjligheter finns det också utmaningar. Invanda mönster och strukturer utmanas, och det finns risker för såväl individ som samhälle. Digitaliseringen pågår överallt, den går snabbt och är horisontell. På så sätt blir det politiska och strategiska ledarskapet viktigt.

Digital ledning

De största utmaningarna som vi ser det är kopplade till digital ledning. Det rör sig om områden där det behövs både riktning och handling. Hur man anpassar sig till och styr digitaliseringens omvandlande kraft har blivit akut, inte minst när det gäller relationen till strategi och styrning och för att kunna agera på möjligheter och hantera hotbilder.

Digital kompetens

En annan stor utmaning är digital kompetens. För att kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter behöver både individer och organisationer ha en tillräcklig förståelse för digitala verktyg och metoder. Det är viktigt att utbilda och utrusta medarbetare med de färdigheter som krävs för att kunna navigera i den digitala världen.

Vad är skillnaden mellan digitalisering, digitisering och digital transformation?

Digitalisering, digitisering och digital transformation är tre ord som låter väldigt lika men betyder helt olika saker. Nedan går vi igenom skillnaden mellan begreppen.

Digitisering

Digitisering är processen att omvandla fysisk data till digital data. Ett tydligt exempel på det är exempelvis genom att scanna en rapport. Digitisering är en mekanisk process där man ”översätter” fysisk data till ett digitalt format. Digital information består av ettor och nollor. Det kan enkelt överföras utan att tappa data, till skillnad från när du till exempel kopierar något för hand.

Digitalisering

Digitalisering, som vi redan gått igenom, handlar om att integrera digitala tekniker i sociala och företagsprocesser för att förbättra dem. Det är när man använder digitaliserad information för att förbättra processer.

Digital transformation

Digital transformation är en naturlig konsekvens av digitaliseringen, och precis som att digitalisering härstammar från digitisering, så härstammar digital transformation från digitalisering. Ett bra exempel på digital transformation är när man lyckats göra om en hel bransch genom digitalisering.

Digitalisering och affärsmodeller

Digitaliseringen har förändrat hur företag interagerar med sina kunder och påverkar i regel intäkterna positivt. Att uppgradera en affärsmodell genom digitalisering är vanligt. Målet med en sådan process är att dra nytta av adderade värden genom införandet av ny teknik vilket leder till nya insikter och en tydligare affärsmodell.

Digital teknik inom industrin

Digital teknik används också för att förbättra industriella processer. Det är kanske den här typen av användning som har den mest uppenbara, positiva effekten. Det bidrar till energibesparingar, ger produkter av högre kvalitet och mycket mer.

Digitalisering och kommunikationsteknik

Digitalisering har lett till stora förbättringar inom kommunikations- och informationsteknik som i sin tur har förändrat hela vår värld. Decentraliserat samarbete har öppnat upp för nya möjligheter som du tidigare bara kunde drömma om.

Personlig integritet och säkerhet

De stora mängder data som genereras från digitala enheter skapar oändliga möjligheter för innovativa tjänster och produkter. Samtidigt möjliggör datamängderna att medborgares och kunders beteende och intressen kan spåras, vilket ger upphov till svåra frågor om integritet och säkerhet.

Sammanfattning

Digitaliseringen påverkar alla aspekter av vårt samhälle och erbjuder både möjligheter och utmaningar. Det är viktigt att vi förstår och anpassar oss till de förändringar som kommer med digitaliseringen och samtidigt värnar om individens integritet och säkerhet. Genom att göra det kan vi skapa ett hållbart digitalt samhälle där alla kan dra nytta av de möjligheter som digitaliseringen erbjuder.

Rulla till toppen