Hugging Face – AI-gemenskapen som bygger framtiden.

Hugging Face

Hugging Face är en plattform som gör de bästa AI-chattmodellerna tillgängliga för alla. Med över 5 000 organisationer som för närvarande använder Hugging Face – kan användarna bygga, träna och distribuera toppmoderna modeller som drivs av den öppna källkod som är referens inom maskininlärning.

Hugging Face erbjuder också infrastruktur för att betjäna modeller direkt och köra storskaliga NLP-modeller på millisekunder med bara några få rader kod. Hugging Face har åtagit sig att främja och demokratisera NLP för alla och bidra till att utveckla tekniken till det bättre.

De har öppnat upp flera toppmoderna nollskjutande språkmodeller, inklusive T0 Multitask Prompted Training som möjliggör nollskjutande uppgiftsgeneralisering, och DistilBERT, en destillerad version av BERT som är mindre, snabbare, billigare och lättare.

Hugging Face har också utvecklat Hierarchical Multi-Task Learning för inlärning av inbäddningar från semantiska uppgifter för multitaskinlärning, Dynamical Language Models för metainlärning inom språkmodellering och Neuralcoref, ett bibliotek för kärnreferenslösning med öppen källkod för kärnreferens.

Dessutom erbjuder Hugging Face en webbapplikation kallad Write with Transformers som automatiskt kompletterar tankar med hjälp av Transformers-förvarets möjligheter till textgenerering. Sammantaget är Hugging Face en värdefull plattform som ger tillgång till banbrytande AI-chattmodeller och bidrar till att utveckla NLP-tekniken.

Rulla till toppen