Anomalidetektering

Är en teknik inom artificiell intelligens som används för att identifiera avvikelser eller ovanliga beteenden i en datamängd. Det kan användas för att upptäcka avvikande mönster i stora dataset, till exempel för att identifiera potentiella säkerhetsintrång eller fel i en produktionsprocess.

Anomalidetektering kan också användas inom medicinsk forskning för att upptäcka ovanliga mönster i patientdata som kan indikera en sjukdom eller annan hälsorelaterad avvikelse.

Det finns flera tekniker som kan användas för anomalidetektering, till exempel statistiska metoder, maskininlärning och neurala nätverk.

Rulla till toppen