Bias

Inom maskininlärning används ofta begreppen bias och varians för att beskriva olika aspekter av en modells prestanda.

Bias refererar till den systematiska felaktigheten i modellens förutsägelser. En modell med hög bias missar ofta viktiga mönster och strukturer i datan och ger därför en felaktig generalisering.

Exempelvis kan en linjär regression med för få parametrar ha hög bias och därmed ha svårt att passa en komplex kurva.

Rulla till toppen