Generative Adversarial Networks (GANs)

Generative Adversarial Networks (GANs) är en typ av generativ modellering där två neuronnätverk tränas samtidigt.

Ett av neuronnätverken genererar syntetiska exempel medan det andra neuronnätverket försöker skilja de syntetiska exemplen från de riktiga exemplen. Träningsprocessen fortsätter tills det genererande neuronnätverket producerar exempel som är svåra att skilja från de riktiga exemplen.

Ett exempel på GAN-användning är att generera realistiska bilder från textbeskrivningar.

Rulla till toppen