Optical Character Recognition (OCR)

Optical Character Recognition (OCR) är en teknik inom AI som syftar till att känna igen text på bilder och omvandla dem till redigerbar text. OCR är en viktig teknik för att digitalisera dokument och göra det möjligt att söka efter specifika ord eller fraser i stora textmängder.

OCR-system kan träna på stora dataset med bilder på text och lära sig att identifiera tecken genom att analysera mönster och strukturer.

Exempel på tillämpningar av OCR inkluderar textigenkänning i skannade dokument, läsning av handskriven text och översättning av text på bilder till andra språk.

Rulla till toppen