Prompt – Betydelse inom ämnet AI

En bild på ordet Prompt.

Inom ämnet AI refererar prompts till en typ av data som används för att träna språkmodeller, såsom ChatGPT, på att generera naturlig text.

Det kan vara en kort textsträng som fungerar som en inledning till en längre text, eller en komplett text som modellen ska försöka replikera eller utveckla vidare.

Den kan också innehålla specifika instruktioner om vad modellen förväntas generera, såsom en produktbeskrivning eller en recension. Genom att använda dessa instruktioner, kan språkmodeller tränas på att generera text som är relevant, sammanhängande och grammatiskt korrekt.

På så sätt kan prompts vara ett värdefullt verktyg för att förbättra kvaliteten på det skrivna innehållet som genereras av AI-modeller.

Rulla till toppen