PyTorch – Populära plattformar för att bygga och träna neurala nätverk.

PyTorch är en open source-maskininlärningsram som utvecklats av Facebook. Det är känd för sin dynamiska grafhantering som gör det enkelt att skapa och modifiera neurala nätverk. PyTorch är också kraftfullt när det gäller att använda GPU:er för att snabba upp träningsprocessen.

Exempel på användning av PyTorch inkluderar bildklassificering, naturlig språkbearbetning och datorseende.

Rulla till toppen