Regression

Regression är en analysmetod som används för att undersöka sambandet mellan två variabler. Detta görs genom att modellera hur en variabel (beroende variabel) påverkas av en annan variabel (oberoende variabel).

Ett exempel är att undersöka sambandet mellan ålder och hälsotillstånd hos en population.

Rulla till toppen