Scikit-learn

Scikit-learn är en öppen källkodsbibliotek som används för att utföra olika uppgifter inom maskininlärning, såsom klassificering, regression och klusteranalys. Biblioteket innehåller en mängd olika algoritmer, inklusive SVM (Support Vector Machines), Naive Bayes, KNN (K-Nearest Neighbors) och mycket mer.

Exempel på användning av Scikit-learn kan vara att bygga en klassificeringsmodell för att identifiera om en e-post är skräppost eller inte, en regressionmodell för att förutsäga försäljningen för ett företag eller en klusteranalys för att identifiera grupper av liknande kunder baserat på deras köpbeteende.

Rulla till toppen