Storskalig modellträning

Storskalig modellträning innebär att man tränar modeller på en stor mängd data, vanligtvis på flera datorer samtidigt för att hantera den enorma mängden data och beräkningar som krävs. Detta används för att bygga modeller som är mer robusta och som kan hantera stora datamängder.

Ett exempel på storskalig modellträning är när Google tränade en modell på 100 miljoner bilder för att skapa en bildsökningstjänst.

Rulla till toppen