Support Vector Machines (SVM)

Support Vector Machines (SVM) är en annan vanlig algoritm som används för klassificering och regression. SVM försöker hitta en optimal separationslinje (en hyperplan) som kan separera datapunkterna i olika klasser så bra som möjligt. SVM-modellen väljer den hyperplan som maximalt separerar datapunkterna från de två klasserna, vilket gör det lämpligt för problem med hög dimensionell data.

Ett exempel på användning av SVM kan vara att klassificera e-postmeddelanden som spam eller icke-spam. SVM-modellen kan tränas på en träningsdatamängd av e-postmeddelanden och deras klassificeringar och sedan användas för att klassificera nya e-postmeddelanden som antingen spam eller icke-spam baserat på deras innehåll.

Rulla till toppen