Tensorflow

Tensorflow är en öppen källkod programvara utvecklad av Google Brain-teamet för att bygga och träna neurala nätverk och utföra annan maskininlärning.

Tensorflow är en av de mest använda ramverken för djupinlärning på grund av dess användarvänlighet, flexibilitet och skalförmåga. Det använder dataflödesgraf för att utföra numeriska beräkningar med hjälp av en distribuerad datorarkitektur och är optimerad för att fungera bra på både CPU och GPU.

Exempel på applikationer som använder Tensorflow inkluderar bild- och röstigenkänning, naturlig språkbehandling, autonoma fordon, medicinsk diagnostik och mycket mer.

Rulla till toppen