Unsupervised Learning

Unsupervised Learning är en typ av maskininlärning där algoritmen får tillgång till oövervakade data, vilket betyder att det inte finns några rätt eller fel svar. Istället letar algoritmen efter mönster eller strukturer i datan på egen hand.

Ett exempel på är Clustering, där algoritmen grupperar liknande data tillsammans utan att ha någon förhandskunskap om vad varje grupp innebär.

Rulla till toppen