Vad är digitalisering?

vad är digitalisering

Digitalisering är ett begrepp som har fått stor uppmärksamhet de senaste åren, men det kan vara svårt att förstå exakt vad det innebär. I denna artikel kommer vi att förklara vad digitalisering är, hur det är relaterat till begrepp som digital transformation och digitisering, och hur det påverkar olika aspekter av vår vardag och arbetsliv. Vi kommer också att diskutera hur digitaliseringen är kopplad till teknologier som artificiell intelligens (AI).

Digital: grunden för digitalisering

För att förstå vad digitalisering innebär är det viktigt att börja med att förstå vad som menas med ”digital”. De fem första bokstäverna i digital – digit – betyder siffra, och detta är faktiskt grundläggande för allt digitalt eftersom det bygger på siffror – ettor och nollor, för att vara mer specifik. I den digitala världen betyder 1 ”på” och 0 ”av”, och dessa ettor och nollor kombineras på olika sätt för att skapa något som kallas binär kod.

Definition av digitalisering – Johan Magnusson

Denna kod fungerar som instruktioner för elektronik, såsom datorer, som kan omvandla dem till text, ljud, bilder och allt annat som vi har lärt oss att digital teknik är kapabel att göra.

Digitisering: omvandling till digitalt format

När vi konverterar något till ettor och nollor kallas det digitisering. Detta är ett begrepp som ibland förväxlas eller blandas ihop med digitalisering, men det kan vara bra att förstå skillnaden mellan dessa två begrepp.

Digitisering handlar nämligen endast om själva konverteringen. Ett exempel på digitisering är när du skannar in ett dokument till din dator. Digitisering handlar alltså om att omvandla något som är fysiskt eller analogt till digitalt – från papper till exempelvis PDF, LP eller kassettband till CD eller Mp3 – och så vidare.

När något väl är digitalt kan man sedan börja arbeta med det digitala formatet – kopiera, analysera och distribuera på olika sätt – och detta leder oss till nästa begrepp, nämligen digitalisering.

Digitalisering: användning av digitala möjligheter

Digitalisering är ett stort och brett begrepp som används i många olika sammanhang för att beskriva helt olika saker, men i grund och botten handlar det om samma sak, nämligen att använda de möjligheter som det digitala formatet och all teknik för med sig för att förändra, utveckla eller förbättra något. Ofta handlar digitalisering om att tillföra funktionalitet eller på olika sätt effektivisera eller automatisera.

Att något är digitalt betyder alltså inte att det är digitaliserat; att man skannat in sin faktura till PDF betyder bara att man digitiserat den, men när man sedan digitalt skickar fakturan genom ett attestflöde, automatiskt tolkar informationen på fakturan, eller på annat sätt använder det digitala formatets möjligheter har man digitaliserat fakturahanteringen.

Om man skulle försöka beskriva vad digitalisering betyder i en mening, skulle man kunna sammanfatta det som ”utveckling med hjälp av digitala verktyg” eller ”utveckling möjliggjord av det digitala formatet”.

Digital transformation: förändring genom digitalisering

Digital transformation är ytterligare ett begrepp som nuförtiden används flitigt, och precis som när det gäller digitalisering kan det betyda lite olika saker beroende på sammanhang. Det är också ett begrepp som lätt flyter ihop med digitalisering, eftersom digital transformation alltid handlar om att något har digitaliserats, men digital transformation handlar om själva förändringen som digitaliseringen medfört.

När man pratar om digital transformation handlar det ofta om att man beskriver ett företag, en bransch eller ett fenomen som i grunden förändrats genom digitalisering. Ett exempel kan vara skivindustrin, som genomgått en radikal förändring i hur man bedriver sin affär när man gått från att sälja skivor till att få betalt för streaming av deras låtar via olika plattformar, såsom Spotify. Allt på grund av att vårt sätt att konsumera musik har digitaliserats.

Digital transformation beskriver alltså en omvälvande förändring utlöst av digitalisering.

Digitaliseringens påverkan på olika branscher och företag

Experter har liknat digitaliseringen som en våg som sköljer över alla branscher och företag, och det är något oundvikligt. Digitalisering handlar om att använda nya tekniska tjänster, system och lösningar för att förbättra, bli mer anpassningsbara, moderna, effektiva och pålitliga.

Företag utvecklar sin digitala kapacitet inom olika perspektiv:

  1. Inre
  2. Yttre
  3. Affärsmodell
  4. Kultur
  5. Ledarskap

Ibland handlar det om en snabbare utveckling av befintlig verksamhet eller att uppfinna helt nya innovationer med hjälp av nya tekniska lösningar. Och branscherna varierar – allt från sjukvård till den tyngre industrin.

Digitalisering och AI

En spännande aspekt av digitalisering är dess koppling till artificiell intelligens (AI). AI innebär att datorer och maskiner ges förmågan att lära sig och anpassa sig genom att analysera data och mönster. Genom att kombinera digitalisering med AI kan företag och organisationer skapa mer effektiva och intelligenta lösningar som kan automatisera och förbättra processer.

Till exempel kan AI användas för att analysera stora mängder data (även kallat ”big data”) för att hitta mönster och insikter som kan hjälpa företag att fatta bättre beslut, förutse trender och anpassa sina produkter och tjänster till kundernas behov. AI kan också användas för att automatisera uppgifter som tidigare krävde manuellt arbete, vilket frigör tid och resurser för företag att fokusera på mer strategiska och värdeskapande uppgifter.

Sveriges digitala mognad och utmaningar

Enligt Digitaliseringsrådet har de flesta i Sverige tillgång till internet idag och många använder internet dagligen, de flesta med mobiltelefonen. Totalt över 6,5 miljoner svenskar, i åldern 16 till 85 år, använder mobilen för att ansluta till internet. Sveriges digitala mognad är hög, det kan vi se i internationella jämförelser.

De största utmaningarna som Digitaliseringsrådet ser är kopplade till digital ledning och digital kompetens – två områden där det behövs både riktning och handling.

Big data: digitalt guld

Genom digitaliseringen lämnar den tekniska utrustningen och användarna ständigt digitala spår efter sig som i sin tur leder till mängder av data, även kallat big data. Detta är en stor fördel då datan kan hjälpa bolag att se vad kunder och besökare efterfrågar mest.

Personbaserade uppgifter samlas ständigt vid internetanvändning där företag kan spåra och kartlägga kunder digitalt, främst genom cookies (kakor). När en användare uppsöker en webbplats sparas filer med information på användarens dator. Enligt lag måste användaren informeras om cookies och godkänna att de används.

Digitaliseringens effekter på vår vardag

Andra effekter av digitaliseringen ser vi inom en mängd områden som vi möter dagligen – exempelvis det större användandet av mobiltelefoner, surfplattor, datorer och aktivitetsband. Genom mängden digitala plattformar kan vi mötas via chattar, telefon- och videosamtal istället för genom fysiska möten. Detta nyttjas både privat och i arbete.

Så, har du anpassat ditt bolag tillräckligt för en framtid i digitalisering?

Sammanfattning: vad är digitalisering?

För att sammanfatta, vad är digitalisering egentligen? Digitalisering är processen att använda digital teknik och data för att förändra, utveckla och förbättra företag, organisationer och samhället i stort. Det innebär att använda digitala verktyg och metoder för att automatisera och effektivisera processer, skapa nya produkter och tjänster, och anpassa sig till förändrade kundbehov och marknadsförhållanden.

Digitalisering är starkt kopplad till begrepp som digital transformation, där verksamheter genomgår stora förändringar som ett resultat av digitalisering, och digitisering, som är processen att omvandla något analogt till digitalt format. Genom att förstå och omfamna digitalisering kan företag och organisationer bli mer konkurrenskraftiga, innovativa och framgångsrika i den digitala tidsåldern.

Rulla till toppen