Virtuell Verklighet (VR) och AI – VR-teknik förändrar samhället

VR-teknik eller virtuell verklighet


Virtual Reality (VR) eller Virtuell Verklighet på svenska, har blivit en alltmer populär teknik inom flera branscher, inklusive utbildning, industri, medicin och underhållning. Genom att skapa en konstgjord simulerad miljö där användare kan interagera med digitala objekt och ljud, erbjuder VR-teknik nya möjligheter för att förbättra både inlärning och arbetsmiljö.

I den här artikeln kommer vi att undersöka de senaste trenderna och forskningen kring VR, inklusive hur denna teknik kombineras med artificiell intelligens (AI) för att skapa ännu mer avancerade och effektiva lösningar.

NVIDIA’s New AI: Journey Into Virtual Reality! – Two Minute Papers

VR inom utbildning och industri

Inlärning med VR-teknik

Ett område där VR-teknik har visat stort potential är inom utbildning och industri. Forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde har nyligen undersökt hur VR och AI kan användas för att förbättra inlärningen och arbetsmiljön för operatörer inom industrin som arbetar med montering. Projektet, som startade i februari, är inriktat på att studera effekterna av automatiserat kognitivt stöd, det vill säga digitala hjälpmedel som VR och AI, på inlärning och arbetsmiljö.

Enligt Erik Billing, biträdande professor i informationsteknologi vid Högskolan i Skövde och projektledare, finns det inte mycket av denna typ av teknik inom industrin idag, men det börjar bli vanligare. Arbetsgivare inför denna teknik med syftet att underlätta för medarbetarna och förbättra inlärningen, men det kan finnas risker om det görs för snabbt och utan att förstå konsekvenserna.

Studier inom kognitionsvetenskap och ”learning science” visar att inlärning med för mycket stöd och hjälpmedel kan göra att kunskaperna inte blir lika bestående och att förståelsen blir sämre. Det kan finnas risk att användning av VR och AI som stöd, om det inte används på rätt sätt, leder till minskad förståelse och sämre minne, vilket i sin tur kan skapa ett fortsatt behov av stödet.

VR-teknik inom industri och montering

Inom industri och montering kan VR-teknik användas för att simulera arbetsuppgifter och förbättra medarbetarnas kompetens. Ett exempel på detta är samarbetet mellan Högskolan i Skövde och Volvo Cars, där VR används för att utbilda operatörer i monteringsprocesser. Genom att använda VR kan operatörerna lära sig att utföra uppgifter i en simulerad miljö, vilket minskar risken för misstag och förbättrar effektiviteten.

För att maximera effektiviteten av VR-teknik inom utbildning och industri är det viktigt att överväga när och hur stödet presenteras. Ett sätt att göra detta kan vara att låta medarbetarna först försöka minnas hur moment ska utföras i en VR- eller AR-miljö, och sedan få det bekräftat av stödet. Forskning visar också att ju mer vi involverar kroppen i inlärning, desto mer lär vi oss av olika moment.

VR och AI inom medicin och hälsovård

AI och VR-teknik för att stödja vårdpersonal

AI och VR-teknik används också för att stödja vårdpersonal och förbättra patientens upplevelse. Ett exempel är ett forskningsprojekt som involverar Skånes Universitetssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Universitetet i Själland. Projektet, som har en budget på 45 miljoner kronor, undersöker hur AI kan användas för att hjälpa vårdpersonal att hitta rätt när de ska injicera läkemedel direkt mot och runt enskilda nerver för att blockera smärta.

Enligt Pether Jildenstål, docent, universitetslektor och universitetssjukhusöversjuksköterska i anestesi, är en erfaren specialist fortfarande överlägsen AI i den här typen av bedömningar, men AI kan fungera som ett viktigt stöd för vårdpersonal som håller på att arbeta upp sin erfarenhet.

AR och smarta glasögon

En annan del av projektet undersöker fördelarna med att använda smarta glasögon (AR) för att samla relevant information, såsom resultatet från AI-modellen, i vårdpersonalens direkta blickfång under pågående operation. Genom att visa informationen på en skärm vid sidan av glasögonen kan de som opererar dela informationen via länk, med exempelvis en bakjour. Förhoppningen är att det kan ge bättre stöd och snabbare ledtider.

VR-teknik för att minska smärta och stress under operationer

Den tredje delen i forskningsprojektet utforskar hur VR kan användas för att minska smärta och stress under operationer. Patienter kan välja mellan en virtuell verklighet där de simmar med fiskar i havet, vandrar i en skog eller besöker Egyptens pyramider. Avledningen leder till avslappning under operationen, vilket minskar smärta och obehag. Avledning kan också hjälpa patienter att välja lokalbedövning istället för narkos.

Förutom att använda VR under operationer undersöks också möjligheten att använda VR före och efter operationen. Före operationen kan patienten vandra runt i en virtuell version av enheten, besöka väntrum och titta in i operationssalen för att förbereda sig. Efter operationen får patienten tillgång till återhämtningsprogram med en virtuell övningsledare.

AI, AR och VR i operationsmiljöer

Det internationella samarbetet mellan Sverige och Danmark syftar till att undersöka hur AI, AR och VR-teknik kan integreras i operationsmiljöer för att förbättra vårdpersonalens prestationer och patienternas upplevelser. Tre doktorander är kopplade till det svenska forskarlaget, och nyligen har forskningsprogrammet Interreg beviljat projektet anslag på 21 miljoner kronor.

VR-delen av projektet är fortfarande i en fas där forskningen håller på att sättas upp. Just nu pågår etikprovningar, och till hösten testas mjukvaran.

Vad är virtuell verklighet och hur används den?

Virtuell verklighet är en konstgjord miljö som skapas med programvara och presenteras för användaren på ett sådant sätt att användaren avbryter tron och accepterar den som en verklig miljö. På en dator upplevs virtuell verklighet främst genom två av de fem sinnena: syn och ljud.

Den enklaste formen av virtuell verklighet är en 3D-bild som kan undersökas interaktivt på en persondator, vanligtvis genom att manipulera nycklar eller musen så att bildens innehåll rör sig i någon riktning eller zoomar in eller ut. Mer sofistikerade ansträngningar innefattar sådana tillvägagångssätt som omslagsbildskärmar, verkliga rum utökade med bärbara datorer och haptiska enheter som låter dig känna skärmbilderna.

VR-applikationsutveckling för alla branscher

Unity 3D & Unreal Engine VR Development är populära plattformar för VR-applikationsutveckling. Flera företag, såsom Innowise Group, erbjuder avancerad innehållsutveckling, hårdvarudistribution och på plats samt fjärrprofessionella tjänster och support för att garantera framgång för projekt och utveckling. VR-teknikplattformar som Oculus Rift, HTC Vive och Microsoft HoloLens är några av de mest populära headseten som används för att utveckla och uppleva VR-innehåll.

Utvecklingsprocessen för VR-applikationer

För att skapa en VR-applikation krävs det en noggrann planering och genomförande av flera steg, inklusive dokumentation för applikationsdesign, prototyping, grafisk design, utveckling, testning och spridning. Genom att följa en strukturerad utvecklingsprocess kan utvecklare säkerställa att VR-applikationen är skalbar, användarvänlig och funktionell.

Utökad verklighet (Extended-Personal Reality) och EXPERIENCE-projektet

Syftet med EXPERIENCE-projektet är att skapa en ny utökad verklighet (Extended-Personal Reality) som gör det möjligt för användare att automatiskt spela in sin egen virtuella verklighet (VR-miljö). Utover att spela in visuella och auditiva upplevelser har projektet som mål att skapa en enhet som registrerar psykofysiologiska mönster, som i sin tur framkallar psykologiska, kognitiva, neurofysiologiska och beteendemässiga reaktioner. För att uppnå detta kommer en ny, lätt och bärbar enhet att utformas med inbäddade sensorer för övervakning av hjärnan och autonom reglering, flera kameror för en 3D-vy, handkinematik och miljöbullerövervakning.

Beteende- och hjärnavbildningsbaserad data kommer att analyseras via AI-algoritmer (artificiell intelligens) för att utgöra ett underlag för VR-miljöer, som sedan kan delas med andra som bär den bärbara enheten och låta dem återuppleva skaparens upplevelser.

EXPERIENCE-systemet kommer bland annat att användas för att identifiera nya tillvägagångssätt för behandling av affektiva störningar genom att producera VR-miljöer med artificiellt modifierade emotionella tillstånd. Dessutom kommer EXPERIENCE att utforskas som ett diagnostiskt verktyg där beteendemässiga reaktioner/prestationer på VR-baserade neurokognitiva uppgifter hos patienter med affektiv sjukdom kommer att jämföras med normativ beteendedata som hämtats från friska jämförelsegrupper.

Framtida effekter och användningsområden för VR och AI

Virtual reality och artificiell intelligens har potential att förändra hur vi lär oss och arbetar i framtiden. Med rätt tillämpning och användning av dessa tekniker kan vi förvänta oss att se ökade kommunikationsmöjligheter med inbäddade emotionella tillstånd mellan människor, minskning av stigma kring psykisk sjukdom, förbättring av klinisk diagnostik, utvärdering, behandlingar och stratifiering av psykiska sjukdomar, samt förbättrad tillgång till och minskade kostnader för psykiatrisk vård. Dessutom kan VR och AI bidra till att minska produktivitetsförlusten orsakad av psykiska sjukdomar.

Slutligen är det viktigt att vara medveten om de potentiella riskerna och utmaningarna som kommer med införandet av VR och AI-teknik i arbetsmiljön och utbildningssystemet. Genom att noggrant överväga när och hur dessa tekniker används, samt att följa forskning och bästa praxis, kan vi maximera fördelarna och minimera riskerna för att skapa en framgångsrik framtid med VR och AI.

Rulla till toppen